Impressum

Impressum

Men At Wool
Gregor Falkenhagen
Kardemomweg 25
3541RJ Utrecht
+31 6 43234855
info(at)menatwool.eu
NL449682183B01

AVG – privacybeleid & disclaimer Men At Wool

Men At Wool vindt uw privacy belangrijk en we verwerken en beschermen uw persoonsgegevens daarom conform de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals deze per 25 mei 2018 verplicht zijn. We hebben de technische en organisatorische maatregelen genomen die hiervoor nodig zijn.

Algemeen Privacybeleid en disclaimer

Men At Wool respecteert de privacy van de gebruikers van deze site en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Men At Wool gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich uiteraard aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, met name de Wet bescherming persoonsgegevens. Men At Wool gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven.

Dit Privacy Statement is bedoeld om u te informeren over het beleid van Men At Wool met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

1. Wie is Men At Wool?

Men At Wool maakt stoere producten van wol en andere lokale vezels. Bovenop organiseren en geven wij workshops voor mensen op het gebied van spinnen, vilten, breien, haken en meer.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Voor alle bezoekers van de website worden gegevens verwerkt die worden verkregen door het invullen van formularen. Als u zich op de website registreert voor  de newsletter of andere informaties, kunnen daarnaast de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam en e-mailadres. Deze gegevens worden verwerkt.

3. Met welk doel verwerkt Men At Wool gegevens?

Men At Wool verwerkt uw persoonsgegevens ter uitvoering van de aangeboden en gefaciliteerde diensten en om de relatie met u te onderhouden. Ook worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het (kunnen) uitvoeren van verzoeken, zoals het versturen van een nieuwsbrief.

4. Aan wie verstrekt Men At Wool gegevens?

Men At Wool zal uw gegevens nooit aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, anders dan voor de werkzaamheden noodzakelijk is. De verstrekte gegevens zijn dan zo summier mogelijk.
En tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

5. Men At Wool en cookies?

Wij van Men At Wool werken op onze website niet met cookies.

6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Men At Wool?

De website kan links bevatten naar websites van derden. Men At Wool is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

7. Hoe beschermt Men At Wool uw persoonsgegevens?

Men At Wool draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Men At Wool bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

8. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Indien Men At Wool mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

9. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Men AT Wool, dan kunt u dit kenbaar maken met behulp van het volgende telefoonnummer: 06-43234855 of e-mailadres: info@menatwool.eu.

10. Toepasselijk recht

Op dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

11. Disclaimer

De informatie op deze website wordt door Men At Wool met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Men At Wool behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder informatie vooraf door te voeren.

Hoewel Men At Wool alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Men At Wool niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Men At Wool stimuleert op haar website discussie, reacties etc. Men At Wool behoudt zich echter het recht berichten te verwijderen die geen relatie hebben met het onderwerp of opmerkingen die voor iemand beledigend kunnen zijn. Reacties van derden verwoorden niet per se de mening van Men At Wool.

Reacties zijn gesloten.